PARASPORT VEJEN

Om foreningen

"Jeg har ikke et handicap"

Vi favner også dig

Parasport Vejen er en lokal forankret forening, der siden 1982 har tilbudt forskellige idrætsgrene til både børn og voksne med fysiske handicap og udviklingshandicap.

Vi oplever, at mange ikke tror, de kan gøre brug af vores tilbud, fordi de ikke mener, at de har et handicap. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at definitionen af handicap er meget bred og vi favner alle.

Hvornår er det et handicap?

Handicapkonventionen omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuld og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

FN's Handicapkonvention

Nye tiltag

Har du en idé?

Vi er altid åbne for nye ideer og støtter gerne op om initiativer med både erfaring og drivkraft.

Kontakt bestyrelsen, hvis du sidder med en god idé eller et ønske til en aktivitet.

Foreningen er til for alle, der har lyst til at være aktive trods deres forhindringer.

Nyt navn

Parasport Vejen

Foreningen hed frem til marts 2020 “Handicapidrætsforeningen for Vejen, Holsted og Brørup”. Under Generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag om at ændre navnet vedtaget.

Det nye navn er tænkt, at inkludere flere mennesker med en større variation af behov for særlige hensyn

Lions Vejen

Flot sponsorat

Børn, træner og holleder på Gymnastik og Sjov-holdet har fået træningstrøjer af Lions Vejen.

Desværre var hele holdet ikke samlet dagen for fotograferingen, men alle er rigtigt glade for de flotte træningstrøjer.

Både børn, voksne, forældre og bestyrelsen for foreningen takker for det flotte sponsorat.